Claus per entendre el COVID-19

Font: tec.mx

Escrit per el Doctor Josep Ferré

El 31 de desembre de 2019, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va alertar de diversos casos de pneumònia detectats a la ciutat xinesa de Wuhan (província d’Hubei) causats per un virus desconegut. Més endavant es va determinar que es tractava d’un coronavirus.

El 7 de gener de 2020, les autoritats xineses van confirmar la identificació d’un nou coronavirus, de la mateixa família que el virus causant d’infeccions respiratòries de vies altes comuns i també dels anomenats SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu – Severe Acute Respiratory Sindrome) i MERS (Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà – Middle East Respiratory Sindrome).

CLAUS DE L’EPIDÈMIA

Què és un coronavirus?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment només afecten els animals.

Alguns tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van des d’un refredat comú fins a malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va causar la síndrome respiratòria aguda greu (SARSCoV) i el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV).

Com és diu el nou coronavirus?

El nou coronavirus s’anomena SARS-CoV-2. La malaltia causada per aquest virus ha estat denominada per l’OMS com a COVID-19 (Coronavirus Infectious Disease -19, per l’any 2019).

Origen del coronavirus

Ara per ara, desconegut. Existeix la possibilitat que la font inicial pugui ser algun animal (ratpenat), ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d’animals.

Molt probablement és una zoonosi (que es poden transmetre dels animals als éssers humans), a partir d’un reservori animal i amb un possible hoste intermediari no identificat clarament encara.

Transmissió del coronavirus

Contagi inicial probable d’animal a home. Actualment, transmissió efectiva de persona a persona per via respiratòria (nuclis goticulars: esternuts, estossegar, altres) i per contacte (superfícies inanimades contaminades).

Probablement el contagi requereix un contacte proper (1-2 metres de distància) i relativament perllongat en el temps. La majoria dels contagis ho són a partir de pacients simptomàtics. 

No es descarta el possible contagi en casos asimptomàtics i en període d’incubació.

Període d’incubació

En el 95% dels casos està entre 5-7 dies (dades provisionals).

Quins són els símptomes de la malaltia COVID-19?

Quadres respiratoris comuns amb febre i tos seca, pneumònia de patró viral, insuficiència respiratòria i distress respiratori de l’adult en casos greus. La majoria dels casos tenen entre 30 i 80 anys d’edat. Percentatge de casos lleus: 80%. Casos greus: 15%. Casos molt greus: 5%.

Grups de més risc de malaltia greu

Persones d’edat avançada (més de 60 anys) amb patologia de base pulmonar o altres malalties cròniques.

Diagnòstic del coronavirus

PCR (reacció en cadena de la polimerasa,) pel SARS-CoV2 de screening positiva i PCRde confirmació en un gen alternatiu al de screening també positiva. Mostres del tracte respiratori superior (Frotis nasal + frotis faringi en el cas d’adults o aspirat nasofaringi en el cas de nens) i del inferior (esput -no saliva- o broncoaspirat).

Taxa de letalitat del COVID-19

Fins ara, al voltant del 2,3%. S’estima que es podria situar al voltant de l’1% (taxa de letalitat del SARS: 10%).

Tractament específic

Actualment, no hi ha un tractament específic per a la malaltia. Sí que hi ha, però, molts tractaments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic. Vacuna: No n’hi ha.

És improbable que hi hagi cap vacuna que es pugui emprar experimentalment en els propers 12-18 mesos.

Què puc fer per protegir-me?

Les mesures genèriques de protecció individual per prevenir la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 són les mateixes que per evitar la grip o qualsevol altra infecció respiratòria aguda similar.

 • Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó (mínim durant 20 segons) o amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
 • Eviteu el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
 • Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objecte sense netejar-los degudament.
 • Mantingueu una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
 • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans seguidament.
 • Renteu i desinfecteu freqüentment els objectes i les superfícies.

Recomanacions per a odontòlegs, higienistes dentals i administratius d’odontologia

1) Quan cal sospitar d’un possible cas de COVID-19?

En l’àmbit comunitari, s’han de considerar casos sospitosos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV- 2 els que compleixin els criteris següents:

 • Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels símptomes següents: tos, febre o dispnea) de qualsevol gravetat + compliment, en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes, d’algun dels criteris epidemiològics següents:
  • Història de viatge a àrees on hi ha evidència de transmissió comunitària. Les àrees considerades actualment es poden consultar a aquí.
  • Història de contacte estret amb un cas probable o confirmat. Es considera contacte estret quan compleix algun d’aquests criteris:
 • Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas confirmat, o amb prova de PCR no concloent per al coronavirus SARS-CoV-2, i mentre el cas presentava símptomes. Especialment, treballadors sanitaris que no hagin utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
 • Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas confirmat, o amb prova de PCR no concloent per al coronavirus SARS-CoV-2, mentre el cas presentava símptomes i a una distància < 2 metres (per exemple, convivents i visites).
 • Els passatgers d’un avió situats durant el vol en un radi de dos seients al voltant d’un cas confirmat, o amb prova de PCR no concloent per al coronavirus SARS-CoV-2, mentre el cas presentava símptomes, i també la tripulació que hagi tingut contacte amb aquests casos.

El CatSalut ha publicat al web un senzill test en línia per saber si hi ha la possibilitat que s’estigui patint una infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.

2) Cal que el personal administratiu i/o de recepció que treballa a les portes d’entrada de l’espai d’odontologia porti mascareta?

L’ús de la mascareta quirúrgica o de qualsevol altre tipus no es recomana de manera rutinària en aquestes situacions. A més, aquest tipus de mascaretes confereixen una protecció incompleta davant del coronavirus SARS-CoV-2.

Sí que es recomana que es mantingui una distància habitual (entre 1 i2m) en el primer contacte amb les persones ateses, especialment si presenten símptomes respiratoris.

3) Com s’han d’atendre els pacients que presentin símptomes respiratoris?

Com a norma general, es recomana que, en el cas que acudeixi al centre o faci la consulta per telèfon una persona que refereixi símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos o dispnea…), se’n reprogrami la visita per a quan s’hagi resolt aquesta simptomatologia.

Així mateix, es pot valorar que, en el cas que s’efectuïn trucades de recordatori de visites, es pregunti específicament sobre la presència de simptomatologia respiratòria.

En cas que la resposta sigui afirmativa, es recomana que se’n valori la reprogramació.

4) Precaucions generals en relació amb les persones ateses:

 • Convé programar les visites de manera que no coincideixin diferents pacients a la sala d’espera. En cas que no sigui possible, cal verificar que hi hagi la distància de seguretat recomanada (entre 1 i 2 m). I també s’ha d’intentar evitar que acudeixin acompanyants a la visita.
 • S’han de retirar diaris, revistes i llibres de la sala d’espera.
 • Cal desinfectar les manetes de les portes amb freqü.ncia.
 • S’ha de ventilar el box entre pacient i pacient.
 • Cal recomanar als pacients i acompanyants que realitzin amb freqü.ncia el rentat de mans per a la desinfecció.
 • Es recomana no donar la mà, ni fer abraçades ni petons

5) Consells bàsics de prevenció de transmissió d’infeccions que cal recordar durant una manipulació odontològica

 • Cal fer un rentat de mans correcte abans i després de posar-se els guants.
 • S’ha d’utilitzar protecció ocular ajustada de muntura integral i mascareta quirúrgica.
 • Cal utilitzar en la mesura que sigui possible el dic de goma i l’aspiració doble.
 • L’instrumental rotatori ha de tenir sistema antireflux. El contraangle possiblement generi menys aerosols que la turbina.
 • Les higienes amb pols generen inevitablement molts aerosols, per la qual cosa es recomana prioritzar higienes amb altres sistemes.
 • Cal ser minuciós amb l’exposició de l’instrumental i els objectes de les superfícies de treball, i, en la mesura que sigui possible, guardar-los al calaix.
 • Cal cobrir el microscopi quan no s’està utilitzant.
 • Si es fan fotografies, s’ha de deixar la càmera en un altre espai quan no s’utilitza i retirar-li la corretja en cas que en porti.
 • S’ha de desinfectar la cadira, les superfícies i el tamboret després de cada ús.
 • Cada cop que es netegi el box, s’aconsella fer-ho amb la finestra oberta i la porta tancada.
 • Els telèfons sense fil i mòbils s’han de desinfectar sovint.
 • Cal rebutjar adequadament els materials, si és possible, en bosses de plàstic tancades.

6) Quins són els consells bàsics d’higiene que cal transmetre a la població per prevenir la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2?

 • Cal que facin el rentat de mans amb freqü.ncia, preferentment amb aigua i sabó.
 • Es recomana que es tapin la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i que es rentin les mans tot seguit.
 • Cal que evitin el contacte proper (entre 1 i 2 m) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i que no hi comparteixin les pertinences personals.
 • És necessari que evitin la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • En els casos de persones de més de 65 anys, amb problemes crònics de salut (hipertensió, diabetis mellitus…) o amb immunosupressió congènita o adquirida, cal recomanar que evitin els llocs concorreguts on no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal i que limitin l’activitat social, en la mesura que sigui possible.

Recordeu que qualsevol persona que presenti símptomes respiratoris (tos, esternuts o expectoració, fonamentalment) i/o febre és recomanable que romangui en el seu domicili, que no acudeixi al lloc de treball i que eviti desplaçar-se als centres sanitaris, sempre que la situació clínica ho permeti.

Des de l’Escola Pejoan advertim que, en cas que cregui necessària una atenció sanitària, pot trucar al seu centre d’atenció primària o al 061.

Otros artículos:
Grado Superior Prótesis Dental

¿Preocupado/a por la salud bucodental de las personas que están a tu alrededor? ¿Te interesan las prótesis dentales?

Curso Higienista Dental

¿Te interesa la higiene dental? ¡Escuela Pejoan es tu centro de formación! Más de treinta años de experiencia nos respaldan.

Formate con los mejores profesionales!!.
Desde hace 30 años formamos los mejore
protésicos e higienistas de barcelona
 
Nuestros resultados:
94% de alumnos trabaja en clínicas
55% sigue estudios universitarios
 
Solicita información ahora:
 
 
 
Si tienes dudas llámanos 
Curso Higienista Dental

Vols més informació sobre els nostres cursos?
Deixa que et contactem!

CENTRE DE FORMACIÓ PEJOAN, SL como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de dar respuesta a tu consulta o petición. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad.

¿Necesitas ayuda?