Curs FP Pròtesi Dental

Curs 2024-26

Grau Superior
de Pròtesi Dental

Curs de Pròtesi Dental

T’interessa estudiar un curs de pròtesi dental a Barcelona? En Escola Pejoan et donarem la formació que necessites per a convertir-te en protètic dental!. T’oferim dues dècades d’experiència i els professors més preparats per a superar el Cicle Superior de Pròtesi Dental i convertir-te en Tècnic protètic/a dental i puguis desenvolupar la teva passió en l’àmbit que més t’interessi, treballant o per a continuar formant-te.

Feste-te protètic dental

Amb nosaltres obtindràs els coneixements i destreses perquè una vegada acabat el teu curs de fp de protètic dental puguis treballar com ja fa el 94% d’alumnes de la promoció anterior. Tot i que, si ho prefereixes, també oferim el curs FP en Higiene Bucodental i el curs en fabricació de dents protètiques

Contacta’ns i informa’t sobre el curs de pròtesi dental.

Horari matins: NO hi ha places disponibles

En Escola Pejoan adquiriràs tots els coneixements necessaris per a fer-te amb el títol de grau superior en pròtesi dental.

En el nostre centre es cursa un total de 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics en els quals tractaràs tot el necessari per a ser un professional especialitzat en pròtesi dental.

Treballaràs la part teòrica per a adquirir els coneixements de la professió de protètic/a dental, i alhora desenvoluparàs les teves habilitats amb les nostres pràctiques en el laboratori. A part, disposem d’algunes col·laboracions amb empreses per a la realització de pràctiques, a partir del segon any escolar (Formació Professional Dual).

Els nostres docents són professionals amb anys d’experiència i altament implicats en el teu procés de formació, perquè una vegada abandonis les aules d’Escola Pejoan siguis un/a professional totalment qualificat/a per a treballar com a protètic/a dental.

Una vegada finalitzat el curs en pròtesi dental en Escola Pejoan, estaràs llest/a per a dissenyar, fabricar, ajustar, reparar i manipular qualsevol tipus de pròtesi.

La teva formació com a protètic/a dental et permetrà, a més de treballar diferents tipus de peces, saber com gestionar un laboratori de pròtesis dentals i fer-lo d’acord amb la normativa vigent en seguretat, protecció ambiental i especificacions de qualitat.

En Escola Pejoan som exigents perquè surtis de les nostres aules com un/a professional excel·lentment format/a.

En Escola Pejoan hem dissenyat a consciència el programa d’estudis del curs de protètic dental per a oferir-te la formació més completa.

Amb coneixements sòlids i de gran utilitat sobre pròtesi dental, abordem tant la teoria com les tècniques de la professió perquè tinguis totes les eines que necessites per a treballar com a protètic/a dental.

Amb la nostra formació podràs reorientar la teva vida professional o ampliar-la en l’esfera que més t’interessa, convertint-te en un/a professional altament format/a i amb les habilitats que necessitaràs per a treballar com a especialista en protètics dentals.

La nostra formació és àmplia i sortiràs totalment preparat/a per a afrontar amb confiança qualsevol de les opcions professionals que t’ofereix el món de les pròtesis.

Si provens d’un cicle formatiu de grau mitjà, i ha estat finançat per fons públics ja pots accedir al nostre Curs de Grau Superior de Pròtesi Dental sense realitzar cap mena de prova.

Estàs pensant encara com poder formar part dels cursos d’FP en grau superior en Higiene bucodental?

Informem que tenen accés directe a el Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o equivalent,
  haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se cal tenir compliments 19 anys o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quan acabis els teus estudis en Pròtesi Dental d’Escola Pejoan podràs accedir a diferents opcions laborals relacionades amb la professió de protètic dental en fp.

Una vegada hagis completat de manera satisfactòria les hores de docència teoricopràctica en el nostre centre, obtindràs el títol de tècnic/a superior en pròtesis dentals, una acreditació que et donarà accés a les següents sortides professionals:

 • qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • accés al món laboral, en qualitat de:
 • tècnic/a superior en pròtesis dentals
 • tècnic/a especialista en pròtesis dentals
 • responsable tècnic/a d’un laboratori de pròtesis dentals
 • comercial dins de la indústria dental o de dipòsits dentals
 • responsable tècnic/a en departaments de recerca i desenvolupament (I+D) de productes dins de la indústria dental
MATRICULA'T JA QUEDEN POQUES PLACES
Matins: No hi han places
Dies
Hores
Minuts
Segons
Contacta amb nosaltres

CENTRI DE FORMACIÓ PEJOAN, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra Política de Privacitat.

Mòduls de el curs pròtesi dental

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 66 hores lectives.

El protètic dental pot desenvolupar la seva activitat com a tècnic en pròtesis dentals, com a tècnic en pròtesi fixa, com a tècnic en pròtesis amovibles o com a tècnic en ortodòncia; alhora, també ha de tenir coneixements relatius a l’administració i gestió d’un laboratori de pròtesis dentals i, fins i tot, saber desenvolupar-se en el mercat laboral com a comercial de dipòsits dentals analògics i/o digitals així com col·laborar en empreses de sector en R+D+i o com a cooperant internacional en projectes de desenvolupament en d’altres països.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 132 hores lectives.

El present Mòdul Professional s’aborda, simultàniament, des d’una perspectiva tant teòrica com pràctica. S’estudiarà cada peça dental des de l’inici de la formació embrionària fins a l’anatomia de cap i coll tot assimilant conceptes mitjançant el macromodelat de les peces en sabó.

Un cop adquirits els conceptes anatòmics, es procurarà de comprendre la seva funcionalitat gràcies al seu estudi fisiològic. S’estudiarà, també, l’articulació temporomandibular (ATM) que ens permetrà de comprendre tots els moviments d’obertura, tancament i lateralitat de la mandíbula.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 165 hores lectives.

En el present Mòdul Professional es pretén fer un acostament a les tècniques, materials, instrumental i equips emprats en la confecció de pròtesis dentals destinades al pacient edèntul.

En el propi s’adquireixen coneixements que resultaran molt útils en l’exercici professional del protèsic dental. Aquests coneixements posen l’accent en aspectes com l’elaboració de les pròtesis parcials i de les pròtesis completes en materials provisionals que serveixin de base per a la seva transformació en les pròtesis completes definitives seguint els procediments de l’enmuflat, l’empaquetat, l’escalabornat i el polit. Tots aquests procediments s’abordaran de manera pràctica a l’aula tècnica de pròtesis dentals destinada a aquests efectes mitjançant la repetició constant de supòsits reals desenvolupats en el propi aula. A més, s’estudiaran, tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica, tècniques de reparació i rebase en pròtesis parcials i completes.

Tot plegat amb atenció a aspectes relatius a la prevenció dels riscos laborals i de la gestió mediambiental a fi d’evitar possibles accidents i malalties professionals.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 165 hores lectives.

L’ortodòncia estudia el creixement i desenvolupament craniofacial del sistema estomatognàtic així com les desviacions de la norma i les seves causes. Així mateix, s’ocupa de la diagnosi de les alteracions i el tractament d’aquestes mitjançant forces mecàniques.

El concepte d’”orto” es relaciona amb el desenvolupament, creixement i moviment dels maxil·lars, la fisiologia i les fases de l’erupció com les seves anomalies. L’estudi dinàmic de forces i els diferents conceptes que completen aquesta assignatura són l’oclusió dinàmica i estàtica, la maloclusió vertical i transversal, la classificació d’Angle I II III i les seves discrepàncies oseodentarias, la ortopantomografia, l’anàlisi cefalomètric, l’etiopatogènia en general com els factors genètics, hereditaris, i d’hàbits.

Amb tots aquests conceptes, al seu torn, es pot dividir l’ortodòncia en amovible, funcional i fixe en funció de les necessitats del pacient.

La dinàmica pràctica a l’aula tècnica complementa els coneixements teòrics, aprenent a fabricar els diferents aparells amovibles indicats pel professorat; des d’una placa activa o una fèrula de descàrrega per al bruxisme, passant per l’elaboració dels diferents ressorts i aparells funcionals.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 198 hores lectives.

El present Mòdul Professional pretén acostar el futur protèsic dental al tipus de pròtesis anomenada fixe, en la qual és el tècnic en pròtesis dentals qui realitza una estructura per a reemplaçar o substituir les dents perdudes o malmeses.

Aquesta pròtesi s’obté elaborant unes estructures metàl·liques a través de diferents processos, ja siguin de manera analògica o digital.

En els processos manuals s’abordaran les tècniques, materials, instruments i equips que facilitaran aquesta confecció i s’estudiarà, tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica, l’obtenció de models desmuntables en guix, el seu disseny i el modelatge en cera per a, posteriorment, obtenir la seva estructura en metall.

En els processos digitals, i mitjançant maquinària, equips i programari informàtic disponibles al centre s’estudiarà, tant des d’un pla teòric com pràctic, la creació d’una imatge digital prèviament escanejada, el disseny i el fresat de l’estructura mitjançant diferents materials com ara metall, cera, plàstic o zirconi. 

 Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 165 hores lectives.

En qualsevol tipus d’elaboració, el futur protèsic dental ha de poder oferir solucions mecàniques i tècniques a l’odontòleg en funció del cost del tractament i d’aspectes estètics; ja sigui des d’una pròtesi amovible parcial metàl·lica fins a un treball d’implants en arcada completa.

En el present Mòdul Professional s’aprèn a dissenyar de forma analògica i digital les pròtesis parcials amovibles metàl·liques i combinades on prescindim de ganxos retentius i donem pas als anomenats ataches per a aconseguir una major estètica i solució protèsica en el resultat final.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 165 hores lectives.

En el present Mòdul Professional s’abordaran els diferents processos encaminats a realitzar el recobriment estètic les estructures protètiques.

Per a les estructures que es realitzen amb metall s’estudiaran els processos de manipulació i de recobriment d’aquestes mitjançant diferents masses ceràmiques per tal d’aconseguir l’estètica dental desitjada.

Per a les estructures anomenades blanques, que són aquelles que es realitzen mitjançant el disseny assistit per ordinador o CADCAM, s’estudiaran els processos digitals i manuals encaminats a aconseguir, de la mateixa manera, l’estètica dental desitjada.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS de Pròtesis Dentalsi se’n dediquen 165 hores lectives.

En el present Mòdul Professional s’adquiriran coneixements sobre els implants dentals. L’implant dental és el substitut de l’arrel dentària i manté la dent artificial al seu lloc. Habitualment té forma roscada i està fabricat amb materials biocompatibles que no produeixen reacció de rebuig i permeten la seva unió a l’os. La superfície de l’implant pot presentar diferents textures i recobriments, utilitzades habitualment per augmentar la seva adhesió a l’os.

Es valorarà com, al reemplaçar les dents perdudes per mitjà d’implants, es conserva major quantitat d’os alveolar ja que aquest es reabsorbeix al no rebre cap tipus d’estímul. A més, s’estudiaran diferents tipus de pròtesis sobre implants, segons si es pretengui rehabilitar una peça, una zona o tota una arcada.

Dins de les pròtesis sobre implants hem de considerar les corones, els ponts o les pròtesis completes que es col·loquen sobre de qualsevol implant osteointegrat. Però a la pràctica, sovint es denominen “pròtesi sobre implants” només a certs tipus de pròtesis dentals: les que substitueixen totes les dents naturals d’una o les dues arcades d’un pacient. Aquest tipus específic de tractaments de implantopròtesis serveix per a la realització del que els professionals coneixen com rehabilitacions completes.

Les pròtesis fixes sobre implants són 100% personalitzades i estan confeccionades en materials que permeten grans resultats.

Un laboratori dental de confiança pot confeccionar pròtesis que reprodueixin a la perfecció l’estètica i la forma de les dents donant-li el màxim de funcionalitat.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 66 hores lectives.

El Mòdul Professional de Formació i orientació laboral es un mòdul transversal que trobem en tots els cicles formatius, tan de grau mig com de grau superior. En aquest mòdul es pretén tenir una aproximació al món del treball des de la projecció que, com a estudiants d’un Cicle Formatiu, té la Formació Professional i el seu clar futur professionalitzador. 

  Està dividit en dues Unitats Formatives, la primera s’anomena “Incorporació al mon laboral” i en ella l’alumne prendrà consciencia de qui és i ho projectarà vers un projecte professional i, d’alta banda, coneixerà aspectes del mercat del treball com l’accés a aquest o les relacions que s’hi estableixen. Autoconeixement, itineraris formatius i professionals, recerca de feina, currículums, entrevistes, polítiques d’ocupació, tipus de contractes, drets i deures dels treballadors, salari, temps de treball… són diversos temes que es tractaran al llarg d’aquesta unitat. 

  La segona s’anomena “Prevenció de Riscos Laborals” on l’alumne procurarà prendre consciència de la importància que té el treball en la nostra societat però que, treballant, malauradament, també es pot perdre la salut ja que en el treball existeixen una sèrie de riscos per a la salut. Salut, treball, danys per a la salut, normativa en relació a la prevenció dels riscos laborals, factors de risc, avaluació de riscos, gestió de la prevenció, cultura preventiva… són diversos temes que es tractaran al llarg d’aquesta unitat. 

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 66 hores lectives.

El present Mòdul Professional posa en valor que una de les possibles sortides professionals de futur tècnic en pròtesis dentals és, precisament, la d’establir-se per compte propi mitjançant la creació del seu propi laboratori de pròtesis dentals, ja sigui com a autònom o per mitjà d’una societat. Per aquest motiu, després de fer un breu repàs a les possibles sortides professionals del protètic dental, es valoraran i estudiaran els conceptes i recursos per iniciar una activitat emprenedora.

A continuació, s’analitzaran les possibles formes jurídiques de l’empresa i les diferències que existeixen entre elles per tal de poder adquirir les competències que habilitin per a decidir la forma o formes jurídiques més adequades per a l’obertura d’un negoci. De la mateixa manera, també s’analitzaran els tipus d’ajuts, ja siguin públics o privats, que estan a disposició dels emprenedors.

A continuació, s’abordaran els tràmits necessaris per poder legalitzar el negoci un cop creat. Es tractaran els tràmits a realitzar amb l’Administració o amb organismes privats en compliment de la normativa. D’aquests tràmits, hi ha alguns que són comuns a tot tipus de negoci i n’hi ha d’altres que són específics de l’activitat de la pròtesi dental, com ara l’obtenció de la corresponent llicència sanitària del laboratori.

També s’analitzaran els principals impostos que afecten les empreses, amb les particularitats que pugui haver en el cas de l’activitat dels laboratoris de pròtesis dentals; així com també quins són els principals documents mercantils per a gestionar la pròpia activitat.

Finalment, es valoraran conceptes o estratègies com l’estudi de mercat” i el pla de negoci per a la creació d’un laboratori de pròtesis dentals. Aquests documents, d’una banda, seran de gran utilitat per a poder valorar la viabilitat d’una idea de negoci i, d’altra banda, serviran d’ajuda i complement davant la possible sol·licitud d’algun tipus d’ajuda a l’Administració o algun recurs de finançament.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS de Pròtesis Dentals i se’n dediquen 231 hores lectives.

El present Mòdul Professional té un caràcter global i integrador dels diferents aprenentatges assolits en el CFGS de Pròtesis Dentals. El seu objectiu és el d’aplicar i valorar els coneixements, destreses i capacitats adquirides a través de la formulació i realització d’un treball o projecte específic que reflecteixi l’aprenentatge adquirit amb relació a les competències professionals, personals i socials que es requereixen en el món laboral associades al conjunt dels Mòduls Professionals cursats tant des d’un punt de vista tècnic com organitzatiu.

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com pràctiques formatives no laborals, en les empreses, que fan els alumnes dels ensenyaments de formació professional en centres de treball mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències adquirides pels alumnes en l’àmbit acadèmic, i fer-los conèixer la realitat del món productiu, per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. Aquestes pràctiques tenen una durada d’almenys 449 hores.

Les pràctiques professionals es fan introduint una part de el disseny curricular dels ensenyaments postobligatoris en un àmbit laboral.

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb els alumnes, són:

 1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
 3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc a les empreses i entitats.
 4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
 5. Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i en la inserció laboral.

Aquells alumnes que hagin treballat en un àmbit professional propi de la pròtesis dental tenen dret a sol·licitar l’exempció del 50% o de la totalitat de les hores del present Mòdul sempre i quan puguin acreditar aquesta experiència professional i almenys, 449 hores cotitzades. D’altra banda, aquells qui tinguin experiència professional en d’altres àmbits laborals que no siguin estrictament el de les pròtesis dentals i puguin acreditar almenys 898 hores cotitzades tindran dret de sol·licitar l’exempció d’un 25% de les hores totals del present Mòdul Professional.

Què diuen els nostres alumnes?
Esther Hidalgo Delgado
Esther Hidalgo Delgado
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Durant els dos anys que he estat cursant el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Higiene Bucodental a l’Escola Pejoan, he pogut emportar-me moltes experiències positives. He crescut com a professional, ja que, el nivell acadèmic de l’escola és molt exigent i molt adequat als estudis, pel qual he sortit molt ben preparada.

A nivell personal, el professorat de l’escola m’ha proporcionat sempre un tracte molt familiar i proper i amb molta professionalitat i facilitats. En conclusió, m’emporto una gran experiència tant personal com professional.
Lorena Sirio
Lorena Sirio
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
Una excelente escuela. El trato que he recibido ha sido exquisito. Unos buenos profesionales que te preparan para el mundo de la odontología. Yo salí con mucha formación teórica sobre patologías dentales, así como práctica, teniendo la oportunidad de realizar muchas higienes dentales.

Tengo muy buenos recuerdos de la escuela y del profesorado que además son excelentes personas. Recomiendo sin dudar esta escuela.
Ingrid Bardina
Ingrid Bardina
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
La formació acadèmica de grau superior en Higiene Bucodental que he rebut del centre de Formació Professional Francesc Pejoan en el curs acadèmic 2015/2017 ha estat excel·lent i he pogut gaudir dels coneixements impartits per un equip de docents i professionals dedicats plenament al nostre aprenentatge.

Han estat dos anys molt enriquidors dels quals guardaré un molt bon record. Em sento molt orgullosa d’haver format part d’un curs acadèmic a l’Escola Pejoan i molt agraïda del tracte rebut.
Alba Expósito
Alba Expósito
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
Una escola molt familiar, en la qual hi ha molt bons professors, professionals i sobretot bones persones. Van ser dos anys en els que vaig aprendre moltíssim tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Gràcies a això m’ha permès tenir oportunitat dins del món laboral i també poder accedir a la universitat. Et donen la gran eina de la motivació i això sempre permet donar el millor d’un mateix.
Basterra
Basterra
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Probablement la millor escola del sector, no només per la qualitat de la formació i les instal·lacions sinó també pel gran factor humà de tot el professorat, companys i amics que vaig fer. El meu pas per l’ Escola Pejoan ha estat l’inici dels millors anys de la meva vida acadèmica i professional ja que gràcies al Grau d’ Higiene Bucodental que vaig cursar m’ha permès accedir al Grau d’Odontologia i poder treballar com a Higienista Bucodental. Tot son bons records. Gràcies
Mireia Lluch Sintes
Mireia Lluch Sintes
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Es una escuela con unos profesores altamente cualificados que nos ayudan a conseguir nuestras metas y objetivos. De hecho se caracteriza por la proximidad de los profesores con los alumnos. Además la Escuela Pejoan cuenta con unas instalaciones bien equipadas.
Neus Sierra Rodríguez
Neus Sierra Rodríguez
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Como ex-alumna de la Escuela Pejoan quiero agradecerles las enseñanzas durante el año académico, porque me han ayudado a desarrollar mi carrera profesional.Muchas gracias a todos los profesores y profesoras por vuestra dedicación.
Andrea Mendoza Iglesias
Andrea Mendoza Iglesias
CFGS Prótesis dental
Llegir més
Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia esta escuela. Es una gran familia y sé que he formado parte de ella. Aprendes todo lo necesario y más para garantizarte un buen futuro.Sólo hace dos años que salí y llevo dos años trabajando y muy contenta de haber elegido esta profesión. ¡Muchas gracias a todos!
Taras Konyk
Taras Konyk
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
La Escuela Pejoan me ha permitido introducirme en el mundo laboral. Me han recibido con los brazos abiertos y me he sentido muy apoyado en todo el proceso de aprendizaje de la profesión de prótesico dental.
Patricia Mirón Jiménez
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
En la Escuela Pejoan pasé los mejores años de mi vida. No sólo conseguí las calificaciones y el acceso a la facultad de Odontología. También tengo grandes amigos tanto entre compañeros como profesores.
Previous
Next

Sabies que dels graduats del curs 2019/2020 de Pròtesi Dental de l'Escola Pejoan…?

Treballa
75%
Estudia a la universitat
5%
Ministerio de Educación
Departament d'Ensenyament

Pròxim curs de pròtesi dental

Curso: ​Grado Superior Prótesis Dental 🎓
Lloc: Escola Pejoan, Carrer Rosselló 303 Entresol 2ª,Barcelona,Barcelona-08037

Empieza en: 2024-09

Finaliza en: 2026-06