Grau superior Higiene Bucodental

Curs 2024-26

Prematricula't per només
125€

Curs de
Higienista Dental

Tècnic superior en higiene bucodental

T’interessa estudiar un curs FP en Higiene Bucodental? Escola Pejoan és el teu centre de formació per a convertir-te en un/a higienista dental! Més de trenta anys d’experiència ens recolzen a l’hora de dir que som veritables professionals tant en l’exercici de pràctiques en higiene dental com en la formació dels futurs professionals que vetllaran per la dentició de les generacions que estan per venir.

Fes-te Higienista dental

En Escola Pejoan tindràs els coneixements i destreses perquè puguis treballar en clíniques dentals o accedir a la Universitat per estudiar Odontología com ja han fet el 55% dels alumnes de la promoció anterior, com ho demostren les dades de cursos anteriors.

Contacta’ns i informa’t sobre el curs d’higienista bucodental

Horari matins: No hi ha places disponibles

FP Higiene Bucodental

Si el que vols és formar-te en grau superior en higiene dental, la nostra escola és la indicada. Des d’ Escola Pejoan oferim els millors coneixements necessaris per a la professió d’higienista bucodental. També oferim el grau superior en pròtesi dental.

Amb nosaltres, i el pas per les nostres aules, completaràs un total de 2.000 hores de formació sobre higiene bucodental, repartides en 1.584 hores impartides en el centre educatiu i orientat a la teoria. A més 449 hores les faràs en un centre de treball per a potenciar les teves habilitats pràctiques.

Rebràs tota aquesta informació de la mà dels millors professionals i experts en cursos d’higienista o especialista en aquest sector.

No en va en Escola Pejoan comptem amb docents d’una gran professionalitat i amb un altíssim grau de compromís amb la tasca que realitzen a les aules enfront de vosaltres, els alumnes.

Una vegada superis el curs d’Higiene Dental estaràs capacitat/a per a explorar, detectar i registrar la salut  i higiene bucodental de les persones comptant amb la supervisió d’un facultatiu, i gràcies als coneixements adquirits en la matèria.

La teva formació en el curs d’higienista dental  et permetrà prevenir les malalties bucodentals mitjançant la intervenció directa i d’acord amb les normes de seguretat i qualitat establertes per la legislació i normativa professional vigent.

És una tasca realment important conèixer tots els termes i detalls per part d’un expert en higiene bucodental a Barcelona,  o en qualsevol ciutat.

El bo? En Escola Pejoan valorem tots els detalls d’aquests experts amb l’exigència que requereix.

El programa d’estudis del curs d’higienista que impartim a l’Escola Pejoan té una estructura consolidada. Coneixements sòlids i de gran utilitat són la base principal dels nostres cursos i graus superiors.

Si el teu cas és que véns d’algun altre curs o cicle formatiu en higiene dental o qualsevol branca del sector pots inscriure’t amb nosaltres i puguis ampliar i reorientar la teva formació anterior amb la de Escola Pejoan.

Amb el nostre programa aconseguiràs uns coneixements teòrics i pràctics i unes habilitats que et convertiran en un/a professional qualificat/a per a iniciar-te en la vida laboral en el sector de la higiene bucodental, amb totes les garanties i amb plena confiança en la teva formació.

Estàs pensant encara com poder formar part dels cursos d’FP en grau superior en Higiene bucodental?

Informem que tenen accés directe a el Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se cal tenir compliments 19 anys o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Una vegada finalitzis els teus estudis en higiene dental podràs optar per diferents vies per a desenvolupar la teva vida professional.

D’aquesta manera i una vegada superats satisfactòriament les hores de docència teoricopràctica de la nostra escola, obtindràs el títol de tècnic/a superior que et dóna a accés a les següents esferes:

 • Estudi universitari oficial de grau en el sector.
 • Accés al món laboral, en qualitat de:
  • Tècnic en higiene bucodental
  • Higienista dental
  • Educador/a sanitari
5% DTE.
MATRÍCULA
SI T'INSCRIUS
ABANS DEL 30 DE JUNY 2024
Dies
Hores
Minuts
Segons
Contacta amb nosaltres


CENTRI DE FORMACIÓ PEJOAN, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra Politica de Privacitat.

Mòduls de el Cicle Superior d'Higiene Bucodental

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 66 hores lectives.

En el present Mòdul Professional es pretén fer una aproximació al funcionament d’una clínica dental i al paper exercit pel propi higienista bucodental en les tasques administratives que s’hi puguin donar.

En primer lloc es revisaran les organitzacions, tant a nivell públic com privat, que puguin ser d’interès general per als futurs professionals de la higiene bucodental. Aquestes organitzacions es coneixeran tant a nivell regional com a nivell nacional i internacional. De la mateixa manera es valoraran les diverses regulacions que poden ser d’interès per als futurs higienistes bucodentals.

A continuació, es descriuran les atribucions del professional de la higiene bucodental d’acord amb la Llei, diferenciant d’aquelles funcions que estan reservades exclusivament per a l’odontòleg.

             També s’estudiaran les dependències i equips que es poden trobar a una clínica dental; descripció teòrica que es veurà acompanyada d’una sèrie de pràctiques que es duran a terme al mateix Centre formatiu, a les aules tècniques dedicades a aquests efectes.

D’altra banda, com comentàvem, s’abordaran aspectes relatius a les tasques administratives que es desenvolupen a una clínica dental, aspectes com la relació comercial amb el pacient, la documentació clínica i administrativa que trobem en l’entorn professional, l’adquisició i emmagatzematge del material i/o consumibles… tot plegat sota el coneixement i suport de programes informàtics específics existents dedicats a la gestió de la pròpia clínica dental.

A més, també es debatrà la prevenció dels principals riscos de l’entorn laboral de l’higienista bucodental. Així, es procedirà a la identificació de productes i equips perillosos, a la valoració dels riscos associats i quines mesures de prevenció i protecció podrien aplicar davant d’aquests. 

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 132 hores lectives.

En el present Mòdul Professional s’explicarà detalladament com és, com es forma i com funciona la cavitat oral, aportant coneixements sobre la identificació, la formació i l’erupció dentària.

S’identificaran les característiques embriològiques dentals i, seguidament, la cronologia de l’erupció dental. Es procedirà a descriure les característiques de cada peça dental que constitueix els diferents grups dentaris, la nomenclatura i la fórmula dental. Al seu torn, a les aules tècniques dedicades a la formació pràctica, es procedirà al reconeixement de cadascuna de les peces dentals mitjançant exploracions orals realitzades entre els companys del curs. Tant importants com les dents són els teixits i estructures que els sostenen; així, per tant, s’hauran de descriure també les característiques anatòmiques del periodonci.

També s’abordarà el reconeixement de les estructures anatòmiques del cap i el coll i les seves característiques morfològiques, que seran descrits tant a nivell teòric com pràctic, ja que són elements importants per a comprendre el funcionament de l’aparell estomatognàtic.

També, des d’una important perspectiva teoricopràctica, s’explicarà i demostrarà com reconèixer les lesions carioses, les malalties periodontals, la classificació, clínica i prevenció. Tot i que no són les úniques malalties o lesions que poden aparèixer a la cavitat oral, hi ha diferents lesions i tumors benignes o malignes que, de la mateixa manera, també seran classificats i identificats.

Ja, finalment, es dedicarà part de l’assignatura a les alteracions a la cavitat oral en relació amb patologies sistèmiques i s’identificarà el factor de risc en pacients especials.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 165 hores lectives.

En el present Mòdul Professional s’abordaran els coneixements bàsics relatius a la diagnosi i l’exploració de la cavitat oral. Aquests coneixements tenen relació amb la preparació i condicionament del gabinet dental, del pacient i de l’àrea de treball.

El futur professional de l’higienista bucodental l’ha de permetre de conèixer totes les estances del seu entorn laboral, la clínica dental, així com el seu funcionament i manteniment. Però la seva competència i formació el permeten anar molt més enllà; així, quan es tracta a pacients amb possibles patologies és important de conèixer com realitzar una bona anamnesi i examen oral.

Al seu temps, pot esser necessari de realitzar una sèrie de radiografies al pacient per poder fer-ne un diagnòstic; per tant, en aquest Mòdul s’explicaran conceptes bàsics de raigs X i llur aplicació per a l’obtenció d’imatges de radiodiagnòstic dental.

A la secció dedicada a l’atenció al pacient es detallarà com identificar les actituds i estats emocionals dels mateixos i mètodes i tècniques que es poden emprar per a la seva atenció.

Destaquen també el coneixement sobre patògens i la cadena de desinfecció i esterilització de tot el material utilitzat amb els pacients, així com del mobiliari que compon la unitat dental.

Un altre aspecte important d’aquest Mòdul és l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció de l’entorn.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 198 hores lectives.

Primerament, el present Mòdul Professional, s’orienta cap a la prevenció oral. En aquesta primera part es diferenciaran els tipus d’aïllament i quan aquests són aconsellats. A més, s’abordarà de forma tant teòrica com pràctica el segellat de fosses i fissures, una tècnica molt important com a mesura preventiva davant la possible aparició de càries, així com el material necessari per a la seva realització.

Un altre mètode preventiu vers l’aparició de la càries és l’aplicació de fluorurs; en aquest sentit, des d’una perspectiva teoricopràctica es detallaran les vies d’administració de fluor, les tècniques tòpiques i quan aquestes són indicades.

Finalment, s’adquiriran coneixements sobre el polit de les obturacions dentals, la identificació dels tipus de materials i instrumental, els criteris que justifiquen el polit, i la verificació que el polit és correcte i no interfereix amb la oclusió.

En segon lloc, els resultats d’aprenentatge de el present Mòdul Professional s’orientaran cap a l’eliminació dels dipòsits dentals. Podem afirmar que és una de les seccions més esperades, ja que en aquesta s’aprendrà a identificar la presència de càlcul dental, es definiran les tècniques per a eliminar-lo, els materials i instrumentals necessaris a aquest efecte i la realització de tartrectomies, raspats i allisat d’arrels. A tot això s’uniran el que podríem definir com complicacions i les mesures de prevenció i educació en el manteniment de l’estat de salut de la cavitat oral que poden tenir repercussions en l’estat general del nostre cos.

També serà important de conèixer com identificar la placa bacteriana, causant de diverses malalties bucals. Mitjançant la tinció d’aquesta placa, es coneixerà com i on es troba i s’aconsellarà de quines són les tècniques per a la seva eliminació. En aquest sentit, s’estudiaran i aconsellaran els diferents instruments com raspalls, fil dental, interproximal… o substàncies químiques, ja siguin pastes o col·lutoris per a que els pacients en la seva vida domèstica puguin adquirir i aplicar bones tècniques i hàbits d’higiene bucal per al control de placa. Amb tot això, es podrà fer un programa de control de la placa per als pacients.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 99 hores lectives.

Una de les atribucions reconegudes a l´higienista bucodental es la de participar en estudis epidemiològics de salut oral a la recerca d’hàbits d´higiene oral en la població, o de la distribució de les malalties bucodentals o de les seves possibles causes.  Per a aquest propòsit, però, calen uns mínims coneixements d´estadística i d´epidemiologia.

Així, en el present Mòdul Professional, s’abordaran conceptes bàsics d´estadística descriptiva i es mostrarà la relació que aquesta pot tenir en la recerca epidemiològica bucodental. En aquest sentit, s’estudiaran instruments com les gràfiques de freqüències, el càlcul de mitjanes i d’altres càlculs estadístics referits al camp de l´odontoestomatologia.  

              Al mateix temps, es farà una introducció a l´epidemiologia, ciència que estudia la distribució de les malalties en una població i en fa recerca de les seves causes.  Seguidament, es descriuran dos grans tipus d´estudis epidemiològics bucodentals, com son les enquestes epidemiològiques de salut oral i les enquestes sobre hàbits de la població.  

Un cop descrites aquestes proves, s’estudiarà els resultats reals per a així saber valorar quina és la freqüència i la distribució de les malalties bucodentals, tant a nivell mundial com a nivell de Catalunya i d´Espanya, així com també quina ha estat la seva tendència evolutiva en els darrers anys.

               En acabat, s’estudiarà alguns dels índexs epidemiològics bucodentals més utilitzats. Aquest índexs ens indiquen una determinada situació epidemiològica. Alguns d´ells fan referencia a la població en general (per exemple l´índex CAO(D), que és una mitjana de les peces afectades per càries que hi ha  en una població) i d´altres són individuals perquè recullen dades d´una sola persona i són útils no només en Salut Pública sinó també en la pràctica clínica, amb un pacient.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 99 hores lectives.

Per a poder desenvolupar una bona educació de la salut bucal, en primer lloc, cal fer una breu introducció als determinants de la salut en general i de la salut oral en particular. A aquest efecte, s’abordaran aspectes i conceptes com el de Salut Pública i Comunitària i Odontologia Comunitària, nivells de prevenció en Medicina i Odontologia i el procés de planificació de programes de prevenció i serveis dentals.

  Un cop compresos i adquirits aquests conceptes es podran dissenyar protocols de salut bucal dirigits a determinat grups de persones. A més, també es valoraran quines tècniques educatives per a la salut es poden utilitzar tant col·lectivament com a nivell individual.

També és interessant de conèixer el funcionament de l’odontologia pública i comunitària a Espanya i Catalunya i saber quins programes públics de salut bucal disposen els ciutadans. En aquest sentit, es valorarà quins són els beneficis bàsics de l’odontologia pública a Espanya i com s’accedeix a ella, quins altres beneficis públics poden tenir certs grups o col·lectius específics i quins programes de salut bucal, dirigits principalment a escolars, ofereix la salut pública catalana.

I finalment es donaran coneixements sobre la importància de la dieta en la salut bucal; el paper dels diferents nutrients en la salut bucal, remarcant especialment el paper dels sucres i edulcorants.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 132 hores.

El present Mòdul Professional se centra en les tècniques d’ajuda per a la realització d’obturacions, endodòncies, blanquejaments, periodòncia, extraccions dentals, cirurgia oral i col·locació d’implants.

A la part dedicada a les tècniques d’ajuda en l’odontologia conservadora s’estudiarà l’extensió de la càries, la seva classificació segons Black, com es realitza la obertura, la obturació, el polit i la oclusió. Es detallaran quins són els materials d’obturació, d’anestèsia i instrumental. Al seu torn, s’identificarà l’extensió de les lesions polpars amb raigs X i l’afectació en la dentició temporal, permanent i la seva instrumentació.

Per a acabar aquest bloc es coneixeran les diferents tincions intrínseques que afecten les dents, les tècniques, materials i instrumental utilitzats per realitzar el blanquejament així com els casos en què està contraindicat.

A la part dedicada a les tècniques d’ajuda en odontologia quirúrgica s’estudiarà la intervenció en periodòncia, el raspat, l’allisat i el curetatge, la desinfecció de la cavitat oral, l’instrumental i el camp operatiu.

Seguidament, es coneixeran les tècniques d’ajuda per a extraccions dentals, seguiran la seqüència de l’extracció, i serà molt important el coneixement de l’instrumental que s’utilitza, tant per a realitzar les extraccions com per a les cirurgies orals i les instruccions i controls postoperatoris.

Finalment, es rebrà formació relativa a l’aplicació de tècniques d’ajuda en la col·locació d’implants; a aquest efecte es reconeixeran les parts d’un implant, la seqüència de la intervenció, l’instrumental utilitzat, la preparació del pacient, les impressions i la col·locació de la pròtesi en implants i la preparació de les caixes de cirurgia d’implant.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 99 hores lectives.

En el present Mòdul Professional s’abordaran una sèrie de coneixements que ajudaran a conèixer la pròtesi i la ortodòncia, disciplines de l’odontologia, per a així poder col·laborar amb l’odontòleg en els diferents treballs que es realitzen en cadascuna d’elles.

Cada pacient tractat en una clínica dental ha de disposar d’una història clínica i, en els casos en què al pacient se li realitzin treballs d’ortodòncia i pròtesis, també s’ha de disposar d’històries clíniques específiques amb una sèrie d’exàmens i proves complementàries pròpies per poder dur a terme aquest treball amb precisió. Aquesta documentació inclou fotografies intraorals i facials, raigs X com la ortopanotomografía i la teleradiografia, i els motius de dur a terme un estudi cefalomètric per a la realització d’un treball adequat.

Un altre dels registres necessaris és la presa d’impressions, amb diferents materials segons el cas i el treball a realitzar. Aquestes impressions permetran de tenir un model de la boca del pacient mitjançant el qual poder realitzar estudis i treballs per a enviar als laboratoris de pròtesis per a que així es puguin fabricar els aparells d’ortodòncia o rehabilitar les peces dentals.

A més, es coneixerà els tipus de pròtesis fixes i amovibles amb especial interès en les pròtesis sobre implants i les noves aplicacions informàtiques per al disseny de pròtesis com el disseny assistit per ordinador o CAD-CAM.

Per acabar es donaran indicacions per al tractament de l’ortodòncia, tipus d’ortodòncia fixa, aparells extraïbles, extraorals, invisibles i fèrules. Es reconeixerà el material, instrumental i equip per a la col·locació i eliminació de dispositius d’ortodòncia, així com el manteniment dels aparells i instruccions per higiene bucal i de l’ortodòncia, tasques molt pròpies de l’higienista bucodental.

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 66 hores lectives.

La finalitat d’aquest Mòdul Professional és la decapacitar el futur higienista bucodental en l’aplicació de tècniques de primers auxilis, tot utilitzant els protocols establerts, per poder donar resposta a possibles situacions d’emergència i/o de risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional.

S’abordaran aspectes com els recursos i el trasllat d’accidentats on es descriurà, entre d’altres, l’organització del sistema sanitari català, l’avaluació de l’estat de la víctima en situacions de primers auxilis o els procediments de mobilització i d’immobilització.

A més, es valorarà l’aplicació de l’algoritme de suport vital bàsic amb desfibril·ladors, d’acord amb les orientacions de l’ILCOR en casos d’aturada cardiorespiratòria i d’obstrucció de la via aèria per cossos estranys. Finalment, es tractaran les mesures de primers auxilis en cas d’accident, de patologia orgànica o de part imminent.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 132 hores lectives.

En el present Mòdul Professional es reconeixerà l’estructura i organització general de l’organisme humà a través de l’estudi dels diferents òrgans i teixits que el formen. A més, s’aportaran els coneixements necessaris sobre aspectes bàsics dels processos patològics i l’ús de terminologia mèdica bàsica. A més, s’identificaran els diferents processos patològics i el reconeixement de les manifestacions de les diferents malalties.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el primer curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 66 hores lectives.

El Mòdul Professional de Formació i orientació laboral es un mòdul transversal que trobem en tots els cicles formatius, tan de grau mig com de grau superior. En aquest mòdul es pretén tenir una aproximació al món del treball des de la projecció que, com a estudiants d’un Cicle Formatiu, té la Formació Professional i el seu clar futur professionalitzador. 

  Està dividit en dues Unitats Formatives, la primera s’anomena “Incorporació al mon laboral” i en ella l’alumne prendrà consciencia de qui és i ho projectarà vers un projecte professional i, d’alta banda, coneixerà aspectes del mercat del treball com l’accés a aquest o les relacions que s’hi estableixen. Autoconeixement, itineraris formatius i professionals, recerca de feina, currículums, entrevistes, polítiques d’ocupació, tipus de contractes, drets i deures dels treballadors, salari, temps de treball… són diversos temes que es tractaran al llarg d’aquesta unitat. 

  La segona s’anomena “Prevenció de Riscos Laborals” on l’alumne procurarà prendre consciència de la importància que té el treball en la nostra societat però que, treballant, malauradament, també es pot perdre la salut ja que en el treball existeixen una sèrie de riscos per a la salut. Salut, treball, danys per a la salut, normativa en relació a la prevenció dels riscos laborals, factors de risc, avaluació de riscos, gestió de la prevenció, cultura preventiva… són diversos temes que es tractaran al llarg d’aquesta unitat. 

Aquest Mòdul professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 66 hores lectives.

Aquest Mòdul té en compte que una de les oportunitats professionals que té el futur higienista bucodental com és la d’establir-se per compte propi tot creant una clínica dental, al menys, amb un odontòleg com a soci. Així, en la primera part de l’aquest Mòdul, s’abordaran conceptes com el de negoci, el tipus de responsabilitat econòmica de les empreses, el capital social…

     A continuació, s’analitzaran les possibles formes legals del negoci i les diferències existents entre elles amb la finalitat d’adquirir les competències que permetin de decidir les formes legals més adequades per a un negoci. També hi haurà oportunitat d’analitzar els tipus de subvencions, ja siguin públiques o privades, que hi ha a disposició dels emprenedors i poder triar les més adequades per a iniciar un negoci.

Seguidament, s’analitzaran els procediments per legalitzar un negoci una vegada creat. Aquests procediments s’han de realitzar amb l’Administració o amb un organisme privat, de conformitat amb alguna llei. D’aquests procediments, n’hi ha que són comuns a tot tipus de negocis i hi ha altres que són específics de l’activitat, com l’obtenció de la corresponent llicència de salut de la clínica dental.

També seran abordats aspectes com quins són els principals impostos que afecten les empreses, amb les particularitats que puguin existir en el cas de l’exercici de la Odontoestomatologia, així com quins són els principals documents comercials que es reben i emeten en el desenvolupament d’una activitat.

Finalment es valoraran conceptes o estratègies com l’estudi de mercat i el pla de negocis per a la creació d’una clínica dental. Aquests documents, d’una banda, seran de gran utilitat per a  poder valorar la viabilitat d’una idea de negoci i, d’altra banda, serviran d’ajuda i complement davant la possible sol·licitud d’algun tipus d’ajuda a l’Administració o algun recurs de finançament.

Aquest Mòdul Professional s’imparteix durant el segon curs del CFGS d’Higiene Bucodental i se’n dediquen 231 hores lectives.

El present Mòdul professional té un caràcter global i integrador dels diferents aprenentatges assolits en el CFGS d’Higiene Bucodental. El seu objectiu és el d’aplicar i valorar els coneixements, destreses i capacitats adquirits a través de la formulació i realització d’un treball o projecte específic que reflecteixi l’aprenentatge adquirit amb relació a les competències professionals, personals i socials que es requereixen en el món laboral associades al conjunt dels Mòduls Professionals cursats tant des d’un punt de vista tècnic com organitzatiu.

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com pràctiques formatives no laborals, en les empreses, que fan els alumnes dels ensenyaments de formació professional en centres de treball mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències adquirides pels alumnes en l’àmbit acadèmic, i fer-los conèixer la realitat del món productiu, per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. Aquestes pràctiques tenen una durada d’almenys 449 hores.

Les pràctiques professionals es fan introduint una part de el disseny curricular dels ensenyaments postobligatoris en un àmbit laboral.

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb els alumnes, són:

 1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
 3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc a les empreses i entitats.
 4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
 5. Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i en la inserció laboral.

Aquells alumnes que hagin treballat en un àmbit professional propi de l’higienista bucodental tenen dret a sol·licitar l’exempció del 50% o de la totalitat de les hores del present Mòdul sempre i quan puguin acreditar aquesta experiència professional i almenys, 449 hores cotitzades. D’altra banda, aquells qui tinguin experiència professional en d’altres àmbits laborals que no siguin estrictament el de l’higienista bucodental i puguin acreditar almenys 898 hores cotitzades tindran dret de sol·licitar l’exempció d’un 25% de les hores totals del present Mòdul Professional.

Què diuen els nostres alumnes del Curs de Higienista?
Esther Hidalgo Delgado
Esther Hidalgo Delgado
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Durant els dos anys que he estat cursant el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Higiene Bucodental a l’Escola Pejoan, he pogut emportar-me moltes experiències positives. He crescut com a professional, ja que, el nivell acadèmic de l’escola és molt exigent i molt adequat als estudis, pel qual he sortit molt ben preparada.

A nivell personal, el professorat de l’escola m’ha proporcionat sempre un tracte molt familiar i proper i amb molta professionalitat i facilitats. En conclusió, m’emporto una gran experiència tant personal com professional.
Lorena Sirio
Lorena Sirio
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Pròtesi dental
Llegir més
Una excelente escuela. El trato que he recibido ha sido exquisito. Unos buenos profesionales que te preparan para el mundo de la odontología. Yo salí con mucha formación teórica sobre patologías dentales, así como práctica, teniendo la oportunidad de realizar muchas higienes dentales.

Tengo muy buenos recuerdos de la escuela y del profesorado que además son excelentes personas. Recomiendo sin dudar esta escuela.
Ingrid Bardina
Ingrid Bardina
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
La formació acadèmica de grau superior en Higiene Bucodental que he rebut del centre de Formació Professional Francesc Pejoan en el curs acadèmic 2015/2017 ha estat excel·lent i he pogut gaudir dels coneixements impartits per un equip de docents i professionals dedicats plenament al nostre aprenentatge.

Han estat dos anys molt enriquidors dels quals guardaré un molt bon record. Em sento molt orgullosa d’haver format part d’un curs acadèmic a l’Escola Pejoan i molt agraïda del tracte rebut.
Alba Expósito
Alba Expósito
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Pròtesi dental
Llegir més
Una escola molt familiar, en la qual hi ha molt bons professors, professionals i sobretot bones persones. Van ser dos anys en els que vaig aprendre moltíssim tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Gràcies a això m’ha permès tenir oportunitat dins del món laboral i també poder accedir a la universitat. Et donen la gran eina de la motivació i això sempre permet donar el millor d’un mateix.
Basterra
Basterra
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Probablement la millor escola del sector, no només per la qualitat de la formació i les instal·lacions sinó també pel gran factor humà de tot el professorat, companys i amics que vaig fer. El meu pas per l’ Escola Pejoan ha estat l’inici dels millors anys de la meva vida acadèmica i professional ja que gràcies al Grau d’ Higiene Bucodental que vaig cursar m’ha permès accedir al Grau d’Odontologia i poder treballar com a Higienista Bucodental. Tot son bons records. Gràcies
Mireia Lluch Sintes
Mireia Lluch Sintes
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Es una escuela con unos profesores altamente cualificados que nos ayudan a conseguir nuestras metas y objetivos. De hecho se caracteriza por la proximidad de los profesores con los alumnos. Además la Escuela Pejoan cuenta con unas instalaciones bien equipadas.
Neus Sierra Rodríguez
Neus Sierra Rodríguez
CFGS Higiene bucodental
Llegir més
Como ex-alumna de la Escuela Pejoan quiero agradecerles las enseñanzas durante el año académico, porque me han ayudado a desarrollar mi carrera profesional.Muchas gracias a todos los profesores y profesoras por vuestra dedicación.
Andrea Mendoza Iglesias
Andrea Mendoza Iglesias
CFGS Prótesis dental
Llegir més
Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia esta escuela. Es una gran familia y sé que he formado parte de ella. Aprendes todo lo necesario y más para garantizarte un buen futuro.Sólo hace dos años que salí y llevo dos años trabajando y muy contenta de haber elegido esta profesión. ¡Muchas gracias a todos!
Taras Konyk
Taras Konyk
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
La Escuela Pejoan me ha permitido introducirme en el mundo laboral. Me han recibido con los brazos abiertos y me he sentido muy apoyado en todo el proceso de aprendizaje de la profesión de prótesico dental.
Patricia Mirón Jiménez
CFGS Higiene bucodental,
CFGS Prótesis dental
Llegir més
En la Escuela Pejoan pasé los mejores años de mi vida. No sólo conseguí las calificaciones y el acceso a la facultad de Odontología. También tengo grandes amigos tanto entre compañeros como profesores.
Previous
Next

Sabies que dels graduats del curs 2018/2019 d'FP Higiene Bucodental de l'Escola Pejoan…?:

Estudia a la universitat 16%
Treballa 83%
Ministerio de Educación
Departament d'Ensenyament

Pròxim Curs FP Higiene Bucodental

Curs: ​Grau Superior Higiene Bucodental 🎓
Lloc: Escola Pejoan, Carrer Rosselló 303 Entresol 2a,Barcelona,Barcelona-08037

Comença en: 2024-09

Finalitza en: 2026-06
Més informació ara